Go Back | Home
LDR 00360nx a22001453 4500
001   64064
005   20141009010236.0
035  _a (GR-AtEVE)A64064
100  _a 20141009 grey50   
106  _a 1
152  _b NP
200 1 _a Cortázar
    _b Julio
    _f (1914-1984)
801  _a GR
    _b AtEVE
810  _a LC (Η χρονολογία δεν αναγράφεται στο LC)
999  _f 78672 
Go Back | Home