Go Back | Home
LDR 00390nx a22001573 4500
005   20150525082047.0
001   259880
035  _a (GR-AtEVE)A259880
100  _a 20141009 grey50   
106  _a 2
152  _b NP
200 1 _a Nash
    _b John F
    _f (1928-2015)
801 0 _a GR
    _b AtEVE
810  _a LC
820  _a Κάτοχος του βραβείου Νόμπελ Οικονομικών, 1994
999  _f 327186 
Go Back | Home